BAR - Barn av rusmisbrukere

BAR - Barn av rusmisbrukere er en organisasjon i rask utvikling. Den etterspørres på flere arenaer både nasjonalt, regionalt og på lokalt nivå. Organisasjonen har i dag sitt hovedkontor i Oslo, men har også et lokalt kontortilbud i Tromsø. Du finner organisasjonens hjemmeside på www.barweb.no 

Organisasjonens formålsparagraf er endret, og er nå som følger:

  • Fremme barneperspektivet med bakgrunn i erfaringskompetansen som barn av rusmisbrukere hos organisasjonens representanter.
  • Synliggjøre ressursene og mulighetene som finnes hos barn av rusmisbrukere, i alle aldre
  • Styrke barn av rusmisbrukere sine rettigheter.