Barnas skyggerapport til barnekomiteen

Rapporten "Kidza har rett" er barn og unges sivilsamfunns egen skyggerapport til FNs barnekomité. Den er en av to rapporter som Forum for barnekonvensjonen har tatt initiativ til. Det er svært sjelden at barn selv står bak en slik skyggerapport, men denne gangen ble barn og unge selv utfordret - gjennom en  demokratisk valgt redaksjonskomite (Jebb-utvalget). Denne komiteen har bestått av sju medlemmer fra 13 til 17 år. Komiteen har kunne dra nytte av en egen arbeidsgruppe som har koordinert og støttet Jebb-utvalget under prosessen. Rapporten består av tre hoveddeler

- brudd på barnekonvensjonen

- hva barna kan om egne rettigheter

- barn og unges medvirkning og påvirkning

Rapporten ble ferdig i juni 2017 og ble da oversendt FNs barnekomité sammen med rapportene fra Forum for barnekonvensjonen og fra Barneombudet. Jebb-utvalget skal avvikle en times møte med barnekomiteen i Geneve i oktober og der bidra til å belyse ivaretakelsen av barnas rettigheter i Norge.

Medlemmene i Jebb-utvalget har vært Iver Daaland Aase fra Trondheim, Erle Harsvik fra Kristiansund, Rauand Ismail fra Skedsmo, Solrun Nyborg fra Tromsø, Hayden G. Mybostad fra Molde, Magnus Thun fra Drammen og Marianne Knudsen fra Trondheim.