Barnas rettighetsplakat

Barneombudet har laget en egen rettighetsplakat for barn. Her finner du hvilke…
Les mer

Barns rett til medvirkning når barnevernet behandler saken

Sivilombudsmannen henvendte seg i mai 2016 til Barne- og likestillingsdepartementet med…
Les mer

Barn som pårørende trenger oppfølging

Barn som pårørende trenger oppfølging Av Tove Sandvik Aukland og Gunder Christophersen,…
Les mer

Høringsforslag - lovfesting av medvirkning for ungdom

I 2013 fremmet Kommunal- og moderniseringsdepartementet et høringsforslag om å lovfeste…
Les mer

LNUs film om barnekonvensjonen

LNU - Landsrådet for Barne- og Ungdomsorganisasjoner i Norge laget for noen år siden en…
Les mer

Høring av barn i saker om elevenes psykososiale miljø

Utdanningsdirektoratet har 20.mars 2014 gitt en uttalelse i spørsmålet om barns rett til…
Les mer

Barna og plansakene

Barn og unge er aktive brukere av utearealer. De er også eksperter på leke- og…
Les mer