Barnas rettighetsplakat

Barneombudet har laget en egen rettighetsplakat for barn. Her finner du hvilke rettigheter barna har på ulike alderstrinn. Sjumilssteget mener denne er informativ for både barn og for voksne. Bruk den offensivt for eksempel i skolen....

http://barneombudet.no/dine-rettigheter/rettighetsplakaten/