The Right of the child to be heard

FNs barnekomité ga i 2009 en uttalelse, den såkalte "General comment nr. 12" – om…
Les mer

Barnekonvensjonens artikkel 12

Partene skal garantere et barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, retten…
Les mer