Rundskriv Q-12/2011

BLD og KRD har i 2011 sendt ut et felles rundskriv om Barn og unges fritidsmiljø og deltakelse og innflytelse – rettigheter, lover og regelverk. Rundskrivet gir forståelse for og føringer for kommunes ansvar for å legge til rette for barns deltakelse i ulike fora for å bli sett, få si sin mening og bli hørt i spørsmål som angår barnets oppvekstmiljø.

Rundskrivet legger også stor vekt på fritiden og dens betydning for aktiviteter, engasjement og kulturopplevelser for barna. Du kan lese og eventuelt skrive ut dette rundskrivet her