Forslag om lovfesting av medvirkning for ungdom

Regjeringen vil nå starte et arbeid for å lovfeste at ungdommer har rett til å medvirke i lokalsamfunnet slik reglene er for en rekke andre grupper, herunder eldre og personer med funksjonsnedsettelser. Bakgrunn for forslaget er også den realitet at det kan være avhengig av hvor ungdommene bor, om han eller hun har mulighet for å medvirke i saker som gjelder lokalmiljøet. Medvirkning må være en rett for alle - i hele landet.

Det tas sikte på å fremme en proposisjon for Stortinget i 2014 der man samler reglene om all medvirkning i en felles lov.

Sjekk nyheten på departementets egen hjemmeside .