Eksperthåndboka fra Barneombudet

Barneombudet har nylig publisert "eksperthåndboka" - et verktøy for medvirkning for barn. I denne boka kan voksne få råd fra Barneombudets barneeksperter på metodikk og praktiske tips om hvordan man planlegger, gjennomfører og  evaluerer og melder tilbake til barna om hva man som har kommet ut av arbeidet.

Du kan lese nyheten på Barneombudets hjemmeside. Der finner du også linken til eksperthåndboka.