HOW TO HYBEL OG ANDRE VIKTIGE TING FOR UNGDOMSRÅD

Ungdomsrådene i Balsfjord, Karlsøy og Tromsø kommune møttes 20. og 21.april 2013 på Malangen Brygger i Troms for å diskutere samarbeid og danne et regionalt ungdomsråd for de tre kommunene. Fylkesmannen i Troms hadde bidratt med finansiering av konferansen og fylkesmann Svein Ludvigsen var selv tilstede på en del av programmet. Sjumilssteget har gjort filmopptak fra konferansens 1.dag og vi håper å kunne legge ut en liten filmsnutt fra denne innen kort tid. Inntil videre kan den ivrige leser få mer innsikt i hva som skjedde ved å lese nyheten fra Karlsøy kommunes hjemmeside . Bildene er tatt av sekretær for Karlsøy Ungdomsråd, Freddy Sørensen.

Konferansen valgte et regionalt Ungdomsråd og tok dessuten opp en viktig sak for spesielt kommuner som har ungdom som må reise bort for å bo på hybel i forbindelse med videregående opplæring. Hybeldiskusjonen førte til en idemyldring. Hvis du henter opp vedlegget, vil du kunne se en rekke konkrete forslag til utfordringen "How to hybel".

 

Last ned vedlegg:
FilStørrelse
Last ned denne filen (Innspill Hybel.docx)How to hybel?16 kB
Last ned denne filen (Nye Troms.pdf)Artikkel i avisa Nye Troms1151 kB