Barn som samfunnsborgere - til barnets beste?

31. Januar i 2011 ble den nye boka Barn som samfunnsborgere – til barnets beste? lansert. Boka drøfter hvordan barnas rett i henhold til barnekonvensjonens artikkel 12 tolkes og praktiseres. Herunder vil også boka sette søkelyset på barnets-beste-prinsippet. Les mer om boka slik den presenteres på Universitetsforlaget


Boka Barn som samfunnsborgere.