Barnevernet spør ikke barna

I 70% av barnevernsakene fant Berit Skauge ikke spor av samtaler mellom barnevernet og barnet saken omhandlet. Skauge har skrevet en masteroppgave basert på gjennomgang av 100 mapper i Trondheim kommunes barneverntjeneste.

Les oppslaget om saken i Adresseavisa