Barnetråkkregistreringer

Elever ved Fagereng skole i Tromsø kommune deltok høsten 2010 i et opplegg med barnetråkkregistreringer i sitt nærmiljø, som ledd i et opplegg i regi av Fylkesmannen og to mastergradsstudenter ved Universitetet i Tromsø. Fylkesmannen filmet dette arbeidet underveis og har nå laget en liten kortfilm som et eksempel på hvordan man gjennom metoden barnetråkk kan ivareta barn og unges interesser i planleggingen.