BAR – barn av rusmisbrukere

BAR – barn av rusmisbrukere, ble etablert 10. mai 2009. Formålet med denne bruker- og interesseorganisasjonen fremgår av vedtektene, der det heter at

BAR arbeider for å:

  • Ivareta barneperspektivet med bakgrunn i representantenes erfaringer som barn av foreldre med rusmisbruk.
  • Synliggjøre mennesket og barnet bak rusmisbrukerfasaden og de ressursene og mulighetene som ligger der.
  • Styrke barn av rusmisbrukere sine rettigheter.
  • Synliggjøre barn av rusmisbrukere som en ressurs.
  • Jobbe imot endringer i lovverket som gjør rusmidler (alle) mer tilgjengelig.

BAR har 4 typer medlemsskap; erfaringsmedlemskap. støttemedlem, familiemedlem og bedriftsmedlemskap.

Det første store lokale nettverket i BAR er nylig etablert i Tromsø. BAR-Tromsø har sitt første møte 16. august 2011 på Cafe X i Vestregata i Tromsø sentrum.

Fylkesmannen i Troms og Sjumilssteget ønsker organisasjonen hjertelig veløkommen og ønsker lykke til med arbeidet for å synliggjøre og hjelpe barn av rusmisbrukere i Norge!

Du kan lese mer om BAR på www.barweb.no