UNGDOMSMEDVIRKNING I KOMMUNEREFORMEN

Ungdomsrådene på Helgeland i Nordland fylke har, sammen med Fylkesmannen og Universitetet i Nordland utviklet et hefte som tar for seg ungdoms medvirkning i kommunereformen. Du kan finne heftet på Fylkesmannen i Nordland sin hjemmeside

Heftet kan gi gode innspill til hvordan man rent praktisk kan gå frem i arbeidet.

Sjumilssteget mener at heftet kan få betydning for det videre arbeidet med kommunereformen lokalt og regionalt. Det er tross alt barn og unge som kan nye fruktene av, evt. som må bære byrdene av det som blir bestemt de kommende årene!