Egen hjemmeside for ungdom i Gaivuona/Kåfjord

Gaivouna/Kåfjord kommune har sin egen hjemmeside for ungdom, UngdomsCIA. Denne finnes på kommunens hjemmeside på nettet. Her ligger stoff om ting og hendelser for ungdom i kommunen, blant annet er det orientering om valg til høsten, idet kommunen – som eneste kommune i Troms, har vedtatt en prøveordning med stemmerett for 16-åringer.