Om fritidsmiljø og rett til deltakelse

To departementer, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), samt Kommunal og regionaldepartementet (KRD), har sammen utgitt rundskriv Q-12/2011 som har tittelen "Barn og unges fritidsmiljø og deltakelse og innflytelse - rettigheter, lover og regelverk".

Rundskrivet er en samlet fremstilling av rettigheter, lover og regelverk som er relevant for barn og unges fritidsmiljø og for kommunenes ansvar for å sikre alle barn og unge en god oppvekst. Rundskrivet er en del av BLDs oppfølging av en ekspertgruppeutredning fra 2009 "Ungdoms fritidsmiljø – ungdom, demokratisk deltakelse og finnflytelse".

Rundskrivet er lagt i høyremenyen under menyvalget lovverk forøvrig