Gi dem en stemme!

Nordlysjournalist Torkil Emberlands kommentar i avisa Nordlys fra 29. august fokuserer på stemmerett for 16-åringer. Kommentaren er et tankevekkende innlegg i debatten om barns deltakelse i samfunnet. Det vises til at levealderen øker og at store deler av velgerskaren i dag er opptatt av seniorpolitikk. I Tromsø er gjennomsnittsalderen for listekandidater til kommunevalget 50 år. Dette preger partienes prioriteringer. Å gi stemmerett til 16-åringene vil kunne føre til økt fokus på skole-, fritidstilbud og offentlige tjenester som ungdommer er storforbrukere av.

Kommentaren i avisa Nordlys ligger som vedlegg til denne artikkelen.


Avbildning av artikkelen i Nordlys. Foto: Torgrim Rath Olsen.

Last ned vedlegg:
FilStørrelse
Last ned denne filen (Kommentar side 2 fra 29.08.11 - avisa Nordlys.pdf)Kommentar fra avisa Nordlys236 kB