Ny håndbok for Ungdomsråd

Barne- og Ungdomsrådet i Oslo (BURO) har på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) utarbeidet en handbok for sekretærer og koordinatorer i kommunene som har oppdrag knyttet til Ungdomsråd, Barnas- og Ungdommers kommunestyrer o.l. Ved å følge lenken under, får du tilgang til pressemeldingen fra BLD og Håndboken i pdf-format.

Håndboka vil være nyttig for kommuner som har etablert slike organer forn barn og ungdom og for de av kommunene som ikke har, eller som planlegger å etablere Ungdomsråd eller lokal BUK.

Her er pressemeldingen og håndboka