Ungdommens fylkesting i Troms har møte!

15.-17. januar 2012 avviklet Ungdommens fylkesting møte med i alt 72 delegater fra alle kommuner i Troms, inkludert Longyearbyen. Du kan lese mer om møtet, herunder se hvilke saker som ble tatt opp på hjemmesiden til Troms fylkeskommune. Lenken til nyheten er på Troms fylkeskommunes hjemmeside. Referat fra Ungdommens fylkesting finnes ligger på Sjumilsstegets egne hjemmesider under barn som uttaler seg