19 teser fra Ungdomspartiene

På Sjumilsstegskonferansen 2011 la de politiske ungdomspartiene samlet frem sine ungdomssaker som en utfordring til politikere i Troms. Sakene ble presentert som "teser" og "slått opp på konferansedøra", lik det Martin Luther gjorde da han slo opp sine teser på kirkedøra i Wittenberg. Sjekk tesene på facebook. Sjumilssteget vil følge opp disse tesene i sitt arbeid med å videreføre satsingen i prosjektet.