BUK og Ungdomsråd på Skjervøy

Skjervøy kommune opprettet i 2011 et Barnas og Ungdommens kommunestyre. Dette er etter Sjumilsstegets oversikt nr. 5 i rekken av Barnas og Ungdommens kommunestyre i en Tromskommune. Det første historiske møte i BUK Skjervøy skjedde 1. juni 2011. Nå er også Ungdomsrådsarbeidet i gang igjen, så her går det fremover med barn og unges deltakelse i lokale saker.

Du kan lese om både dette og andre nyheter på ungdomssiden på Skjervøy kommunes hjemmeside