Ungdomshuset TVIBIT

I Tromsø by finnes Ungdomshuset TVIBIT – et kraftsenter i byens ungdomsliv og samtidig ett av landets fremste og bredeste tilbud til ungdom. TVIBIT tar mål av seg til å være et nasjonalt og grensesprengende tiltak som fokuserer på ungdoms rett til medvirkning, til å realisere egne ressurser og til å skape kulturelle uttrykk i alle former.

Tvibit har eget filmveksthus, helsestasjon og arbeider med Hybelprosjekter for ungdom i videregående skole. TVIBIT har utviklet visjoner, har definerte verdier og egen filosofi. Det foreligger store planer om å flytte all virksomhet fra dagens lokaler til byens gamle Brannstasjon i Parkgata, like overfor byens Rådhus. Du kan lese mer om TVIBIT på TVIBITs nettsider eller følge TVIBIT på facebook