Barnerapport fra norske barn til FNs barnekomite

Norge leverte 6.oktober sin nye rapport til FNs barnekomite. Vedlagt rapporten ligger også en egen barnerapport utarbeidet av Bufdir der barn bl.a. kommer med 22 anbefalinger/forslag til bedringer for barns oppvekst i Norge. Mye av dette retter seg mot skolen. Rapporten - som har det tankevekkende navnet: "Barn er ikke bare fremtiden. De er også nåtiden", ligger vedlagt denne artikkelen. 

 

 

Last ned vedlegg:
FilStørrelse
Last ned denne filen (Barn_er_ikke_bare_fremtiden_2016.pdf)Barn_er_ikke_bare_fremtiden_2016.pdf5333 kB