Ungdoms medvirkning i Lund kommune i Sverige

Lund kommune i Sverige har utviklet en offensiv politikk og praksis på medvirkning for unge. Innsatsen og deltakelse knyttet til Ungdomstinget (tilsvarende et organ mellom norske Ungdomsråd og ungdommens kommunestyre), viste at deltakelsen fra ungdom besto i en mindre gruppe ungdommer som er bekvem med tradisjonelle møter og arbeidsmåter. En undersøkelse i kommunen fra 2014 viste at veldig få unge med "funktionsvariation" møtte på Ungdomsting og mange av disse visste heller ikke om at Ungdomstinget eksisterte. Som følge av dette var det kun en mindre andel ungdommer som kunne innflyte på kommunens ungdomspolitikk. Ungdommene startet da prosjektet "Alla unga" med nye tanker og metoder om hvordan man kan nå også andre grupper av ungdommer.

Du kan lese mer om ungdomspolitikken i Lund kommune på denne nettsiden  http://www.ungilund.se/ og du kan se metodehåndboken "Alla Unga" som vedlegg til denne nyheten. Legg merke til den "grafiske fasciliteringen" man har benyttet på teksttavler og brosjyrer. 

 

Last ned vedlegg:
FilStørrelse
Last ned denne filen (allaunga.pdf)allaunga.pdf8828 kB