Barnekonvensjonens artikkel 15

Partene skal respektere det ansvar og de rettigheter og forpliktelser som foreldre,…
Les mer

Barnekonvensjonens artikkel 27

Partene anerkjenner ethvert barns rett til en levestandard som er tilstrekkelig for…
Les mer

Barnekonvensjonens artikkel 30

I stater hvor det finnes etniske, religiøse eller språklige minoriteter eller personer…
Les mer

Barnekonvensjonens artikkel 31

Partene anerkjenner barnets rett til hvile og fritid og til å delta i lek og…
Les mer