Frivillige organisasjoner kan bidra

Det er ikke alle foreldre som har de samme forutsetninger for å mestre omsorgsoppgaven for sine små barn. Mange småbarnsfamilier består av barna og en enslig forsørger. Men også familier der begge foreldrene bor ilag, kan ha behov for støtte og hjelp. Dette kan være særlig aktuelt for familier som ikke har gode sosiale nettverk rundt seg.

Ett eksempel på en organisasjon som kan tilby foreldrestøtte i ulike former, er Home Start familiekontakten. Dette tilbudet finnes flere steder i landet. Home Start familiekontakten kan tilby frivillige hjelpere som over en periode kan hjelpe familiene på ulikt vis.

Du kan åpne lenken til Home Start familiekontakten i Tromsø og lese nærmere om tilbudet, som er lokalisert til Kirkens Bymisjon på Kirkens Bymisjon sine hjemmesider