Se meg nå

Redd Barna har hatt redaktøransvar for en ny samling av faktakunnskap om vanlige barn med uvanlige livserfaringer. Faktasamlingen retter seg mot alle som arbeider med barn i skole, barnehage, ulike fritidstilbud og i hjelpeapparatet, interesseorganisasjoner, medier, høgskoler og andre utdanningsinstitusjoner på området. Artiklene i denne faktasamlingen er utarbeidet av ulike organisasjoner og institusjoner som arbeider med ulike deler av temaene som presenteres i denne faktasamlingen.

Artiklene er knyttet til følgende hovedtema:

  • Barn og unge som skjuler eget liv.
  • Barn og unge som utsettes for straffbare handlinger.
  • Barn og unge som lever i familier med fortielser, skam eller isolasjon.

Fylkesmannen vil anbefale Se meg nå til alle i målgruppene, såvel som til barn og foreldre som selv søker kunnskap om temaene som tas opp.

Faktasamlingen kan bestilles fra Redd Barna eller fra de andre organisasjonene somm står for innholdet, eller hentes på Redd Barna sine hjemmesider