Harstad kommunes nye oppvekststrategi

Harstad kommune har utarbeidet sin nye oppvekststrategi i form av dokumentet Ved unge krefter. Fylkesmannen mener dette er et forbilledlig eksempel på en helhetlig tilnærming til kommunens ansvar på oppvekstområdet – et eksempel helt i tråd med intensjonen i Sjumilssteget. Du kan lese mer om dette arbeidet under hva må kommunene gjøre?