Den vanskelige foreldresamtalen

RKBU – Regionalt kunnskapssenter for barn og unge arrangerte 5. mai – i samarbeid med Sjumilssteget, en konferanse med 430 påmeldte deltakere i auditorium 1 i teorifagbygget ved Universitetet i Tromsø. Konferansen handlet om Den vanskelige foreldresamtalen og foreleser var psykolog Ragnhild Onsøien.

Vedlagt følger deltakerliste og powerpointen som ble benyttet denne dagen.

Last ned vedlegg:
FilStørrelse
Last ned denne filen (Deltakerliste konferanse 5. mai.pdf)Deltakerliste konferanse 5. mai48 kB
Last ned denne filen (Presentasjon Ragnhild Onsøien.pdf)Presentasjon ved Ragnhild Onsøien188 kB