Fagdag om inkludering av innvandrerbarn

Pilotkommunen i Sjumilssteget, Lenvik, arrangerte 31. januar 2012 en fagdag med rundt 50 deltakere fra frivillige lag og foreninger, herunder Redd Barna, Barnas Røde Kors, Lenvik idrettsråd o.a. Innledere denne dagen var Geir Dahlen fra Barne- og familietjenesten, Heimdal, Trondheim kommune og Frode Haugen fra Kolstad fotball. Vedlagt ligger invitasjon til denne dagen og powerpointer benyttet av innlederne.