Tilsynsmeldinga 2011 – også om barna!

Statens Helsetilsyn har nylig publisert sin tilsynsmelding for 2011. Meldingen gir en bred oversikt over blant annet situasjonen i barnevern-, sosial- og helsetjenestene ut fra tilsyn og klagesaksbehandling i 2011.

Du finner tilsynsmeldinga på Helsetilsynets hjemmesider

I meldinga er det også tatt inn en artikkel om barna i NAV-systemet. Den kan du under hva må kommunene gjøre?