Helsesøster Guri svarer

Helsesøster Guri Midtgard i Tromsø kommune gir løpende gode råd basert på egne erfaringer fra helsestasjonsarbeid om god barneomsorg, om vold mot barn, om mobbing og om melding til barnevernet.

Guri har også gode råd til alle foreldre om alle vanlige spørsmål som også kommer opp i forbindelse med besøk eller henvendelser til helsestasjonen. Det arbeides for tiden med mulighetene for å gi Guris råd ut i bokform.

Les noen av Guris innlegg i lokalavisa iTromsø.