Barnefattigdom også i nord

Avisa Nordlys har presentert de siste tallene for antall barn i Troms som lever i en fattigdomssituasjon. Tallene er estimert til 5,1% av barnebefolkningen, det vil si vel 1500 barn. Avisa har intervjuet lederen for frivillighetssentralen i Lenvik kommune og med Fylkesmannens rådgiver Marianne Pleym Arctander. Les nyheten her: http://www.nordlys.no/nyheter/article6442483.ece 

I Troms har Balsfjord kommune utarbeidet en handlingsplan mot barnefattigdom for perioden 2012-2016.