Hva skjer på oppvekstfronten i Finland?

Om du leser på hjemmesiden til det finske barneombudet, vil du finne informasjon om oppvekstforhold i det finske samfunnet. Også her er det store problemer knyttet til barns oppvekst, men det er også mange gode ideer som vi kanskje kan implementere i Norge.http://www.lapsiasia.fi/sv/startsida  Du kan lese mer om systemet med "Hustavlan" på steg 3 - "Hva må kommunene gjøre?"