Unicefs rapport om barns situasjon i ulike land

Unicef har laget en rapport som oppsummerer situasjonen for barn i 29  ulike land i den rike delen av verden. Her blir landene rangert etter 5 hoveddimensjoner; materielle levekår, helse og trygghet, utdanning, atferd og risiko, samt boligforhold og miljø. Tallene i rapporten er fra 2010, slik at konsekvensene av den økonomiske tilbakegangen i Europa ikke er med. Nederland scorer høyest, mens Norge plasserer seg som nr. 2. 3 av de fattigste landene i Europa ligger dårligst an, "tett fulgt" av ett av verdens rikeste: USA.

Rapporten er skrevet på engelsk og kan lastes ned via denne lenken