MIdler 2015: BARNEFATTIGDOM

NAV har også for 2015 utlyst barnefattigdomsmidler. Disse kan kommunene søke på ved å sende søknad til Fylkesmannen innen 1.2.2015.

Du kan finne lenken til dette her:

Målgruppen for 2015 er:

- barn og unge i familier som er i kontakt med NAV

- barn og unge hvor foreldre deltar i kvalifiseringsprogrammet

- barn og unge i lavinntektsfamilier

Prioriterte tiltak i 2015 er bl.a.

  • tiltak som bidrar til å sikre barneperspektivet på NAV-kontoret
  • helhetlige oppfølgingsprogram for lavinntektsfamilier