BARN SOM LEVER I FATTIGDOM

Regjeringen har nylig lagt frem sin strategi mot barnefattigdom for perioden 2015-2017. Arbeidet er koordinert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet.

Du kan lese nyheten om planen her - via denne lenken kan du også laste ned rapporten elektronisk