Tverretatlig samarbeid om barn og unge i Troms

Høsten 2015 inviterte Fylkesmannen i Troms kommunene i fylket, inkl. Longyearbyen lokalstyre til å besvare en quest-back om sitt tverretatlige samarbeid. Dette var en oppfølging av tidligere kommuneanalyser fra 2009 og 2012 - og i tillegg et initiativ som  var knyttet til et nytt sentralt oppdrag om fokus på barn og unge som lever i risiko (0-24-samarbeidet). Kommunene ble her spurt om hvordan de tverretatlige møtesystemene var satt opp, hvem som deltok, hvor ofte møtene ble arrangert, hvem som har bestemt møtesystemet, hvordan møtene koordineres, hvilke saker som behandles der og hvordan personopplysninger behandles i forbindelse med møtene. Kommunene ble også spurt om det var definerte formål med møtene og om møtene hadde vært gjenstand for evaluering.

Resultatet er beskrevet i en rapport fra denne kartleggingen. Rapporten viser ulike forbedringspunkter og alle kommunene er derfor utfordret til å gjennomgå sine tverretatlige møtesystemer på nytt med basis i 6 forbedringspunkter innen utgangen av  mars 2017.  Vedlagt ligger kartleggingsrapporten og brevet som ble sendt kommunene i 2016.

 

 

 

Last ned vedlegg:
FilStørrelse
Last ned denne filen (Brev til kommunene.doc)Følgebrev til kommunene i Troms 2016191 kB
Last ned denne filen (Sjumilssteget - Kartleggingsrapport 2016.pdf)Kartleggingsrapport Troms 20161283 kB