barnefattigdom.no

Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) har nylig lansert nettsiden barnefattigdom.no der du kan finne artikler og talloversikter over situasjonen mht. barnefattigdom i landet. Visst du at 22% av den norske befolkningen - nesten 1 043 000 er barn og at 98175 av disse lever i familier som har vedvarende lavinntekt? Vi nærmer oss dermed et tall på rundt 10% av barna som lever i relativ barnefattigdom. Du kan finne mer ut av dette ved å følge Bufdirs nettside om dette feltet.