Informasjonspakke for enslige mindreårige asylsøkere

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har laget en informasjonspakke om…
Les mer

Barnekomiteens generelle kommentar nr. 12

FNs barnekomite utarbeider generelle kommentarer til barnekonvensjonen. Disse er ment å…
Les mer
Bildet er hentet fra barnevakten.no

Barn og medier

Barns forhold til medier er hyppig diskutert. Det ene perspektivet er barnas rett til…
Les mer

I beste mening

Datatilsynet har laget et veiledningshefte om bilder av barn på nett. Du kan lese heftet…
Les mer

Foreldreansvaret og fast bostedsansvaret

Begrepene foreldreansvar og ansvar knyttet til det faste bostedet, følger av barneloven…
Les mer

Barnehagetilbudet

Barnehagene var tidligere et tilbud som ble ansett som et omsorgstilbud for de yngste…
Les mer