Informasjonspakke for enslige mindreårige asylsøkere

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har laget en informasjonspakke om rettigheter for enslige mindreårige asylsøkerbarn i Norge. Pakken består bl.a. av brosjyrer og filminnslag som er oversatt til mange språk. Her er lenken til informasjonspakken   og lenken til YouTubefilmene  "Hva nå?"