Gjør som Gjesdal kommune i Rogaland

Gjesdal kommune i Rogaland hadde møte med Fylkesmannen i Rogaland 25.2. Der ga kommunen en bred orientering om sitt arbeid med bl.a. Sjumilssteget ,Ungdomspanelet og utfordringene med integrering. Sjumilssteget utfordrer andre kommuner: Look to Gjesdal! http://www.gjesdal.kommune.no/aktuelt/besok-fra-fylkesmannen.504398.aspx

Sjekk særlig  powerpointen som ble brukt av kommunen under møtet og konklusjonen om kommunens vilje til å møte utfordringene - kanskje bør kommunen endre navn til YESDAL?