Barnekonvensjonens artikkel 18

Partene skal bestrebe seg på å sikre anerkjennelse av prinsippet om at begge foreldre har…
Les mer