Barneloven (lov om barn og foreldre)

Barneloven er den av våre nasjonale lover som sterkest regulerer basale rettigheter for…
Les mer

Ekteskapsloven (lov om ekteskap)

Ekteskapsloven regulerer ulike forhold som gjelder inngåelse av og evt. oppløsning av…
Les mer
Default Image

Lov om sosiale tjenester i NAV

Barna er nå spesielt fremhevet i formålsbestemmelsen i lov om sosiale tjenester i NAV.…
Les mer

Boliger til vanskeligstilte

I samfunnet vårt finnes både enkeltmennesker og familier med barn som av ulike grunner…
Les mer