Barnekonvensjonens artikkel 9

Partene skal sikre at et barn ikke blir skilt fra sine foreldre mot deres vilje, unntatt…
Les mer
Default Image

Barnekonvensjonens artikkel 16

Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin…
Les mer