Sivilombudsmannens nettside for barnevernbarn

Sivilombudsmannen har på sin nettside laget en egen nyhetsside som angår…
Les mer

Ny forskrift om barns medvirkning i barnevernet

1.juni 2014 trådte en ny overordnet bestemmelse i barnevernloven i kraft. Bestemmelsen -…
Les mer

Tillitsperson - lovendring i barneverntjenesteloven

Fra 1. juni 2014 trer en ny lovendring i kraft etter en tilføyelse til…
Les mer

Brukerundersøkelsen blant barn i statlige og private tiltak

Firmaet Rambøll Management Consulting har gjennomført en brukerundersøkelse rettet mot…
Les mer

Barnevernloven gjelder for alle barn i Norge

Alle barn som oppholder seg i Norge, også asylsøkerbarn, har rett til å motta tjenester…
Les mer

Hva innebærer denne retten for barna?

Å treffe vedtak om og plassere et barn vekk fra foreldrehjemmet er en av de mest…
Les mer