Sivilombudsmannens nettside for barnevernbarn

Sivilombudsmannen har på sin nettside laget en egen nyhetsside som angår forebyggingsenhetens innsats overfor barneverninstitusjoner. Sivilombudsmannen kan på bakgrunn av henvendelser, klager eller av andre grunner gjennomføre besøk i barneverninstitusjoner. Her kan du se hva forebyggingsenheten gjør når de kommer på besøk og lese rapporter som er utarbeidet etter besøkene. Du kan også finne kontaktinformasjon og se hvem hos Sivilombudsmannen som arbeider med besøk i barneverninstitusjon.

Nettlenken er denne: http://sivilombudsmannen-ung.no/