Direktoratenes nye veileder om samarbeid mellom skole og barnevern

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Utdanningsdirektoratet (Udir) har…
Les mer

Ansvaret for barn og unge asylsøkere

Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet…
Les mer

Nettsiden til KRÅD - hva gjør du med din bekymring for barna?

Det kriminalitetsforebyggende Råd (KRÅD) har en hjemmeside som bl.a. fokuserer på tidlig…
Les mer

Har vi noe å lære av den finske "Hustavlan"?

I Finland er det utviklet et system der lokalpolitikere utfordres til å slutte seg til…
Les mer

Familieråd i samarbeid med barnevernet

Familieråd er en anerkjent, men dessverre fortsatt lite brukt metode innen barnevernet.…
Les mer

Tillitspersoner i barnevernet

Regionalt Kunnskapssenter for barn og unge Nord (RKBU), som er et institutt ved…
Les mer

Oppreisningsordning til tidligere barnevernbarn

Tromsø og Karlsøy kommuner har i oktober 2011 startet sin oppreisningsordning for…
Les mer

Ny bok om foreldres erfaringer med barnevernundersøkelser

Å bli undersøkt med undertittel norske og danske foreldres erfaringer med…
Les mer

Ny fosterhjemsavtale

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har i samarbeid med KS og Norsk…
Les mer

Opptrappingsplan for det kommunale barnevernet

Regjeringen har foreslått en øremerket bevilgning til kommunene i 2011 for å ruste opp…
Les mer

Hvordan kontakte barnevernet?

Meldinger til barneverntjenestene skal rettes til den kommunale barneverntjenesten, men…
Les mer

Hva må kommunene gjøre?

Den kommunale barneverntjenesten har generelt, jf. barnevernloven kapittel 3 et ansvar…
Les mer

Hva gjorde kommune i 2009?

Fylkesmannen stilte i 2009 følgende kontrollspørsmål til kommunene: Hvordan sikrer…
Les mer