Barnekonvensjonens artikkel 20

Et barn som midlertidig eller permanent er fratatt sitt familiemiljø, eller som i egen…
Les mer