FNs retningslinjer for "Alternative care"

FNs generalforsamling vedtok i 2010 en resolusjon 64/142 som har navnet "Guidelines for…
Les mer

Endring i kvalitetsforskriften for barneverninstitusjoner

BLD - Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har vedtatt en ny bestemmelse…
Les mer

Nytt høringsforslag til barneverntjenesteloven

Det har i mange år vært oppfattet som et problem at foreldre - ved å si nei til…
Les mer
Default Image

Veiledningsskriv fra Fylkesmannen 2011

Fylkesmannen i Troms ved Justis- og sosialavdelingen sendte 10.05.2011 et…
Les mer

Lov om barneverntjenester

Lov om barneverntjenester av 17.juli 1992 nr. 100. Barn kan plasseres etter ulike…
Les mer

Opplæringsloven

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringsloven). Kommunen har etter…
Les mer